Η μελέτη των γνωστικών προκλητών δυναμικών με το εγκεφαλογράφημα

Τοποθετώντας τα ηλεκτρόδια σε ορισμένα σημεία της κεφαλής όπου ανταποκρίνονται οι αγωγιμότητες κάποιων ηλεκτρικών δυναμικών προερχόμενων από συγκεκριμένα εγκεφαλικά κέντρα μπορούμε να μελετήσουμε τα γνωστικά προκλητά δυναμικά.

Με κατάλληλους υπολογιστές είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε επακριβώς σαν κύματα και να μελετήσουμε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους (στοιχεία φαινοτύπων) και να τα συγκρίνουμε με μεγάλες ομάδες πληθυσμών μελετώντας τη σχέση τους με την εκάστοτε γονιδιακή κατάσταση.

Με τη μελέτη αυτή μπορεί να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για νοσήματα που πρόκειται να εμφανιστούν όπως π.χ. αλτσχάιμερ, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, διάφορες μορφές άνοιας ή εξαρτήσεων.

Η χαρτογράφηση αυτών των δυναμικών λόγω των τεχνικών δυνατοτήτων μπορεί πλέον να είναι μαζική στα μέλη της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου πληθυσμού, π.χ. κοινότητα, για να μας δώσει συλλογικές πληροφορίες για μεγάλες ομάδας ατόμων.
Προγράμματα τέτοιων εφαρμογών έχουμε ήδη από μεγάλα πανεπιστήμια σε ότι αφορά την πρόληψη ασθενειών διαταραχές εκπαίδευσης ή ακόμη και υγιεινή.