Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και φαινότυπος

Όταν λέμε φαινότυπο εννοούμε φυσικούς χαρακτήρες του οργανισμού οι οποίοι δεν είναι ορατοί με το γυμνό μάτι και χρειάζονται κάποια τεχνική ανάλυση προκειμένου να καταγραφούν και να μετρηθούν.

Η μελέτη αυτή των φαινοτύπων είναι ουσιαστική διότι δίνει τη δυνατότητα να προδικάσουμε ποια γονίδια δε λειτουργούν καλά, γιατί αυτά δημιουργούν τους φαινοτύπους, καθώς επίσης και πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή τους και σε πόσο χρόνο πρόκειται να εμφανιστούν.

Έτσι, λοιπόν, με το εγκεφαλογράφημα μελετώντας κάποιες σταθερές συχνότητες μπορούμε να συμπεράνουμε ποια γονίδια δε λειτουργούν καλά και να τα θεωρήσουμε ως τη βιολογική βάση μιας διαταραχής π.χ. επιληψίας, σχιζοφρένειας, κατάθλιψης, συμπεριφορικών διαταραχών. Η ανάλυση ενός φαινοτύπου μέσω του εγκεφαλογραφήματος μας δίνει επακριβώς πλέον τη γονιδιακή διαταραχή και κατά κάποιο τρόπο το εγκεφαλικό χαρακτηριστικό «αποτύπωμα» του κάθε ανθρώπου.