Το παράδειγμα του γνωστικού δυναμικού P300

Το εν λόγω δυναμικό που καταγράφεται μέσω του εγκεφαλογραφήματος και συστοιχίας υπολογιστών όπως είπαμε παραπάνω είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα κάθε εγκεφάλου σε ότι αφορά το σχήμα του.

Σε ότι αφορά το ύψος και το πλάτος του είναι ενδεικτικό και για τη νοητική κατάσταση του ατόμου σε σχέση με το χρόνο της ζωής του.

Εικόνα 5 Χρωμόσωμα του P300.
Εμφανίζεται μετά από εγκεφαλικούς ερεθισμούς (οπτικούς ή ακουστικούς) σε μια χρονική διάρκεια 300-500 msec και μας δίνει το όριο της εγκεφαλικής αντίδρασης και απόκρισης κατά άτομο. Η μελέτη της συμπεριφοράς του P300 είναι καταλυτική για κληρονομικά εγκεφαλικά νοσήματα π.χ. επιληψίες, άνοιες, εκφυλιστικά νοσήματα, αλκοολισμό κλπ. Παράλληλα αποτελεί ένα πάρα πολύ ευαίσθητο δείκτη για την πρόγνωση και θεραπεία. Με τη σαφή του μελέτη είναι δυνατό να προλάβουμε ασθένειες π.χ. ημικρανίες , και να θεραπεύσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό π.χ. δυσλεξίες, υπερκινητικότητα, αυτισμό.

Εικόνα 6 Αλληλοεπηρρεαζόμενες εγκεφαλικές συχνότητες και καταγραφές κατά την ψηφιακή ανάλυση σε διάφορες ασθένειες.