Τα «δακτυλικά αποτυπώματα» του εγκεφάλου

Μελετώντας το P300 και το γονιδιακό του συσχετισμό με το χρωμόσωμα 7 ,σε μεγάλες πληθυσμιακές μάζες βλέπουμε ότι έχει πράγματι ένα μεγάλο διαγνωστικό περιεχόμενο, ανάλογα με ποια περιοχή εμφανίζεται υποδηλώνει και συγκεκριμένη αρρώστια (κυρίως απώλεια μνήμης και έξεις), αλλά είναι και χαρακτηριστικό από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς και από ομάδα σε ομάδα.

Σε μια έρευνα που κάναμε σε ελληνικά νησιά και επεξεργαστήκαμε αυτά τα βιολογικά δεδομένα κυρίως για την κατάθλιψη, έξη και σχιζοφρένεια βρήκαμε ότι ενώ ανταποκρίνονται όλα με τις ασθένειες που αναφέραμε διαφέρουν ουσιαστικά από νησί σε νησί. Μια αντιπαραβολή που κάναμε στα νησιά Άνδρου και Χίου βρήκαμε ότι η ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά στην ίδια πάθηση είναι διαφορετική στα δύο νησιά.

Διαφορετικό επίσης ήταν και το P300 που καταγράφηκε στους δύο πληθυσμούς. Απλά αυτό σήμαινε ότι η διακοπή των ψυχοφαρμάκων στους ασθενείς της Χίου ήταν πολύ πιο εύκολη από ότι σε αυτούς της Άνδρου.
Αυτό αποτελούσε ένα χαρακτηριστικό φαινότυπο για τη θεραπεία.