Εγκεφαλογράφημα και ύπνος

Ασκληπιός και Ιπποκράτης, οι δύο πατέρες της ιατρικής γνώριζαν πως μελετώντας τον ύπνο φτάνουν στην πλήρη ιατρική γνώση. Ήταν και οι πρώτοι που ήξεραν ότι επηρεάζοντας τον ύπνο φτάνουν στις θεραπείες πολλών ασθενειών.

Το παράδειγμα του Ιπποκράτη που πρώτος ανέφερε την «ιερά νόσο» της επιληψίας και τη θεραπεία της με ηρεμιστικά (παπαρούνα) είναι χαρακτηριστικό αυτών των προσπαθειών στον 11ο και 4ο π.χ. αιώνα. Τώρα πια η καταγραφή του ύπνου και όλων των λειτουργιών που έχουν σχέση με αυτό και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών είναι πλέον δυνατή.

Με μια μορφή πρωτοκόλλου είναι δυνατή η ανάλυση όλων αυτών των βιολογικών παραγόντων και η ακριβής τοποθέτηση λειτουργίας και δυσλειτουργίας. Δηλαδή, έχουμε μια ολόκληρη στρατιά καταγραφής φαινοτύπων για τον κάθε άτομο και ομάδα ατόμων.

Όπως κάναμε παλιά με το P300 σήμερα μπορούμε να έχουμε πλέον την εγκεφαλική καταγραφή («αποτύπωμα»), του ύπνου για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό το αποτύπωμα είναι τόσο πλούσιο σε πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ελέγχουμε εγκεφαλικές και σωματικές αρρώστιες ακόμα και 5 χρόνια πριν εμφανιστούν, μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι που δεν φαίνεται ή να πιστοποιήσουμε αυτές που φαίνονται και να τις αναλύσουμε με απόλυτη σιγουριά. Εκεί όμως που τραβήχτηκε πραγματικά η κουρτίνα του μυστηρίου ήταν για τα μυστήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς και σκέψης.