Πρόλογος


Εικόνα 1 Σκίτσο ανώνυμου απ'το 15ο αιώνα ανταποκρινόμενο στις ιδέες του Αριστοτέλη για τις εγκεφαλικές λειτουργίες.


Oι μοντέρνες καταγραφές του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος έχουν άμεση χρήση στις εξής ασθένειες:
> Εγκεφαλικά
> Εγκεφαλικές λοιμώξεις
> Εγκεφαλικοί τραυματισμοί
> Εκφυλιστικά νοσήματα
> Επιληψίες
> Διαμαρτίες
> Όγκοι
> Παρεγκεφαλιδικές διαταραχές
> Πάρκινσον
> Πονοκέφαλοι
> Σκλήρυνση Κατά Πλάκας